Kosmetyki powodujące podrażnienia

Dane pokazują, że zaledwie dwie dekady temu 15% przypadków kontaktowego zapalenia skóry było spowodowanych przez kosmetyki. Obecnie liczba ta uległa podwojeniu. Oznacza to, że kosmetyki mogą podrażniać skórę, a ich powszechne stosowanie nasiliło ten problem. Szacuje się, że przemysł kosmetyczny wykorzystuje w produkcji swoich wyrobów około 8000 pierwiastków. Przy takiej objętości jest oczywiste, że jeden lub więcej z tych składników […]